Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie lub przestępstwo. To zaś zależy od stężenia alkoholu w organizmie kierowcy. Niezależnie od tego, jak zostanie zakwalifikowany czyn, polskie prawo zawsze nakazuje w takim przypadku odebranie prawa jazdy. Z artykułu dowiesz się czy można w jakiś sposób tego uniknąć oraz kiedy jest konieczny ponowny egzamin na prawo jazdy.

Jazda po alkoholu – konsekwencje prawne

To, jakie konsekwencje czekają za jazdę pod wpływem alkoholu zależy od stężenia alkoholu we krwi podczas jazdy. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosiła od 0,2 do 0,5 promila (czyli od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) wtedy zachodzi tzw. „stan po spożyciu alkoholu”. Jazda autem w takim stanie to wykroczenie, za które grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny nie niższej niż 50 zł (do maksymalnie 5.000 zł). Ponadto, sąd orzeka wówczas zakaz prowadzenia pojazdów (na okres od 6 miesięcy do 3 lat).

Jeżeli podczas prowadzenia auta mamy powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, wtedy będziemy karani za przestępstwo jazdy w „stanie nietrzeźwości” Kodeks karny przewiduje następujące konsekwencje karne za popełnienie tego przestępstwa:

  • grzywna zależna od dochodu;
  • ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat lub pozbawienie wolności do lat 2;
  • świadczenie pieniężne od 5 000 zł do 60 000 zł;
  • odebranie prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat.

Ponowny egzamin na prawo jazdy – kiedy jest konieczny?

Prawo w tym przypadku jest jasne. Jeżeli sąd odebrał Ci prawo jazdy na okres dłuższy niż rok, wtedy będziesz musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy – zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów kilku kategorii, wtedy trzeba będzie zdawać egzamin na każdą z kategorii osobno! Nie ma natomiast konieczności odbywania kursu na prawo jazdy. Przed przystąpieniem do egzaminu, należy w odpowiednim urzędzie założyć tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Czy można uniknąć odebrania prawa jazdy za jazdę „na podwójnym gazie”?

Zgodnie z polskim prawem, sąd w każdym przypadku prowadzenia auta pod wpływem alkoholu powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Nawet, jeżeli doszło jedynie do popełnienia wykroczenia. Jednak, jak w większości przypadków w prawie, przewiduje ono pewne wyjątki. W tym wypadku, aby uniknąć tej konsekwencji karnej, można starać się o warunkowe umorzenia postępowania. Polega ono na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umarzy postępowanie karne pod określonymi warunkami. Jednak muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • kierowca nie jest karany za przestępstwo umyślne;
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;
  • postawa oraz dotychczasowe zachowanie sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będzie przestrzegał porządku prawnego.

Jak widać, warunki te wcale nie są jasne. Dlatego, w takiej sytuacji warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem, który oceni czy w danym przypadku można starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Jak odzyskać odebrane prawo jazdy przed czasem?      

W polskim prawie istnieje sposób na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy w przypadku, gdy sąd odbierze je za pod wpływem alkoholu. Jest to możliwe, jeżeli założymy w samochodzie autoblokadę alkoholową, która uniemożliwia prowadzenie auta po spożyciu alkoholu. O możliwość prowadzenia pojazdu z autoblokadą możemy się strać po tym jak upłynie połowa czasu, na który zostało odebrane prawo jazdy (a przypadku dożywotniego zakazu – po 10 latach). Ponadto, nasza postawa i dotychczasowe zachowanie podczas wykonywania zakazu mają uzasadniać przekonanie, że już więcej nie dopuścimy się czynu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie:: https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ